Nieuws Uitgelicht

Groeiende kloof tussen vraag en aanbod in vrije huursector

Esteon, het huurwoningplatform dat het onderzoek verrichte, onderzocht hoe de eisen van 200.000 woningzoekenden zich in de periode 1 januari 2017 tot 30 september 2018 verhielden tot het huuraanbod, door de verwachtingen aan de vraagkant met het daadwerkelijke aanbod te vergelijken. “We zien dat de gemiddelde woningzoekende de eisen zal moeten bijstellen om op de huidige oververhitte huurmarkt kans te maken op een nieuwe woning”, stelt Esteon-oprichter Gijs-Jan Witkamp. “Het inkomen van bijna driekwart van de woningzoekenden is slechts voldoende voor de goedkoopste helft van de huurwoningen, de concurrentie tussen huurders in dit deel van de markt is dan ook enorm.”

De gemiddelde woningzoekende in de vrije sector hanteert in de zoektocht naar een nieuwe woning een huurprijs die 22 procent lager ligt dan de gemiddelde aangeboden huurprijs per maand. Ook het maandelijkse inkomen schiet 21 procent tekort ten opzichte van de gemiddelde inkomenseis. Uitgedrukt in euro’s gaat het om verschillen van maar liefst 290 euro op de huurprijs en 829 euro op het inkomen. Een groeiende groep woningzoekenden zoekt binnen een slinkend aanbod goedkope woningen en houdt daarbij onrealistische zoekeisen aan.

Inkomen groot deel woningzoekenden schiet tekort

Het onderzoek vond plaats door willekeurig 200.000 woningzoekenden en 63.000 huurwoningen in 40 Nederlandse steden uit de database van Esteon te selecteren en hun eisen met elkaar te vergelijken. Daaruit bleek dat het tekort van de maximale huurprijs per maand die de gemiddelde woningzoekende hanteerde ten opzichte van de gemiddelde aangeboden huurprijs in de vrijesector tussen Q1 2017 en Q3 2018 opliep van 141 euro (12,53 procent) tot 290 euro (22,03 procent). Woningzoekenden zochten eind 2018 bovendien met een inkomen dat maandelijks gemiddeld 829 euro (21,55 procent) lager lag dan de gemiddelde inkomenseis van de verhuurders, waar dit tekort aan het begin van 2017 nog op 542 euro (16,95 procent) uitkwam.

Esteon, dat zelf een zoekservice aanbiedt, constateert daarnaast dat woningzoekenden de gewenste minimale huuroppervlakte steeds meer naar beneden bijstellen en bereid zijn een hogere prijs per vierkante meter te betalen. Desondanks neemt de druk op het toegankelijkste segment van de woningmarkt alleen maar toe. Zo berekende Esteon dat aan het eind van 2018 79,66 procent van de woningzoekenden op de vrijesector huurwoningmarkt hoogstens de huurprijs van de goedkoopste helft van de huurwoningen wilde betalen. Bovendien voldeed voor 73,68 procent van de woningzoekenden het inkomen niet aan de inkomenseisen voor de duurste helft van de woningen. In beide gevallen zijn deze groepen in omvang toegenomen sinds de start van 2017.

Woning vinden op krappe markt

Als mogelijke oorzaak voor de onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de huurmarkt wijst Esteon naar de scheefgroei van besteedbare inkomens en de huurprijzen. Daarnaast sluit het beeld dat woningzoekenden hebben van de huurmarkt onvoldoende aan bij de realiteit en past dit beeld zich slechts langzaam aan. Esteon biedt woningzoekenden daarom een zoekservice, die voor de gebruikers geschikte huurwoningen uit het aanbod selecteert. Doordat het slimme algoritme ook gebruikmaakt van het gebruikersgedrag om woningzoekenden realistische woningen te presenteren, vergroot het woningplatform de kans dat gebruikers daadwerkelijk een huurwoning vinden. Esteon draagt hiermee bij aan een oplossing voor de uit het onderzoek gebleken problemen op de huurwoningmarkt. Daarnaast geeft CEO Gijs-Jan Witkamp aan dat het bedrijf naar aanleiding van dit onderzoek extra aandacht gaat besteden aan de uitbreiding van de informatievoorziening en adviezen op de website.

Lees het volledige rapport: Groeiende kloof tussen vraag en aanbod in vrije huursector     

Noot voor redacties. Voor meer informatie, neem contact op met Gijs-Jan Witkamp via e-mailadres [email protected]