Blog

Het huurcontract: 6 tips waar je op moet letten

Sta je op het punt om een nieuwe huurwoning te betrekken via Esteon? Allereerst gefeliciteerd met deze nieuwe stap in je leven! Maar bij het huren van een nieuwe woning komt natuurlijk ook het nodige papierwerk kijken. In de huurovereenkomst staan de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder. Voor de leek kan de huurovereenkomst een zwaar en ingewikkeld document zijn, omdat er doorgaans nogal wat ambtelijke termen voorbijkomen. In dit artikel vertellen we je wat de belangrijkste punten in een huurovereenkomst zijn en welke zaken speciale aandacht verdienen.

Tip 1: Gegevens van de huurder, verhuurder en woning

Een belangrijk startpunt voor het opstellen van een goed huurcontract zijn natuurlijk de gegevens van de huurder en verhuurder. Draag er zorg voor dat deze gegevens kloppen. Check of er een contactpersoon door de verhuurder is benoemd. Dat is wel zo gemakkelijk als je te maken krijgt met een lekkage of andersoortig euvel in de nieuwe huurwoning.

Let ook goed op dat het adres klopt en dat het uiterlijk en innerlijk van de woning goed in het contract wordt beschreven. Denk aan het aantal kamers, wel of geen bekleding op de vloer, de aanwezigheid van zonwering etc. Dit geldt ook voor zaken die van de vorige eigenaar zijn overgenomen. Door de bezittingen in het huurcontract goed vast te leggen, weet je precies wat van jou en wat van de verhuurder is.

Tip 2: Zelfstandige of onzelfstandige woonruimte?

Om goed zicht te krijgen op de rechten en plichten die je als huurder hebt, is het ook van belang om vast te stellen of het gaat om een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De regels voor die twee varianten verschillen op sommige punten namelijk van elkaar. Het criterium voor een zelfstandige woonruimte is de aanwezigheid van een eigen toegang, meestal dus een voordeur. De deur hoeft niet op straat uit komen. Een appartement waarvan de voordeur uitkomt op een gemeenschappelijke galerij of een trappenhuis wordt ook beschouwd als een zelfstandige woonruimte.

De tweede voorwaarde voor het label ‘zelfstandige woonruimte’ is de aanwezigheid van wezenlijke voorzieningen (denk aan een keuken, douche en toilet) in de woning zelf. Onzelfstandige woonruimtes zoals studentenkamers of door meerdere huurders gedeelde woningen voldoen meestal niet aan dit criterium.

Tip 3: Duur van het huurcontract

Nu je beschikt over de gegevens van de huurder en weet welk type woonruimte je betrekt, is het tijd om te kijken naar de duur van de huurovereenkomst. Die kan namelijk voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. In de praktijk worden de meeste huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd afgesloten, vooral omdat veel verhuurders het niet prettig vinden als er vaak van huurder wordt gewisseld. Daarom wordt er vaak gekozen voor een contract van bijvoorbeeld een jaar dat vervolgens stilzwijgend voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Tijdens dat eerste jaar is het voor beide partijen meestal niet mogelijk om het contract op te zeggen, tenzij daarover expliciete afspraken zijn gemaakt. Bij zelfstandige woonruimte is de maximaal bepaalde tijd voor een huurovereenkomst twee jaar, bij onzelfstandige woonruimte bedraagt die periode vijf jaar.

Tip 4: Huurbescherming

Om een huurder tegen willekeur of de eventuele grillen van een onbetrouwbare verhuurder te beschermen, geniet de eerste huurbescherming. Dit wil zeggen dat de verhuurder alleen onder zeer strikte voorwaarden de huurovereenkomst mag opzeggen. Er moet een wettelijke reden zijn en de huurder moet akkoord gaan. Het verdient zeker aanbeveling om je ook in deze materie te verdiepen voordat je definitief de krabbel onder het huurcontact zet.

Tip 5: Het financiële plaatje

Ook het financiële plaatje mag natuurlijk niet ontbreken in een deugdelijk huurcontract. Je doet er sowieso verstandig aan om de volgende geldgerelateerde zaken vast te leggen in de overeenkomst:

• De betaalwijze: kun je het maandelijkse bedrag zelf overmaken of wordt het op een vast tijdstip in de maand via automatische incasso van je rekening afgeschreven?
• Is er sprake van een borgsom? Is dat het geval, lees het contract dan aandachtig door om na te gaan wanneer en op welke manier jij de borg aan het einde van de huurperiode weer terugkrijgt.
• Onderhouds- en verzekeringskosten: leg in het huurcontract ook duidelijk vast welke onderhoudskosten door de verhuurder worden betaald en welke voor jouw rekening zijn. Hetzelfde geldt voor eventuele verzekeringen zoals bijvoorbeeld een glas- of opstalverzekering. Maak dus duidelijk afspraken over het karakter van de huurprijs: gaat het om een ‘kale’ som of is er sprake van een all-in-prijs?
• Staat van de woning: vaak is het ook een goed idee om een bijlage aan het huurcontract toe te voegen waarin de staat van de woning wordt beschreven. Zo kun je nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die je niet zelf hebt veroorzaakt.

Tip 6: Het opzeggen van de huur

Een laatste, maar zeker niet onbelangrijk onderdeel van de huurovereenkomst zijn de afspraken over het opzeggen van de huur. Er kan immers altijd een moment aanbreken waarop je een huis wilt kopen, intrekt bij de liefde van je leven of permanent het avontuur wilt opzoeken in verre exotische oorden. Bij het opzeggen moet de huurder zich wel aan een aantal regels houden:
• Je moet de opzegtermijn respecteren. Meestal bedraagt die minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.
• De huur moet schriftelijk en per aangetekende brief worden opgezegd.
• Huur je voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan 2 jaar een zelfstandige woning? Dan kun je de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. Voortijdig opzeggen kan alleen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.
• Als je voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan 5 jaar een onzelfstandige woning huurt, kun je de huur pas beëindigen als die periode is verstreken.

Zijn de bovenstaande punten goed geregeld en duidelijk op papier gezet? Lees het huurcontract nog eens goed door en als je er akkoord mee bent dan kun je tekenen. Nog geen huurwoning? Meld je vandaag nog aan bij Esteon!