Blog

Kan ik huurtoeslag aanvragen? Waar je op moet letten..

De huur is vaak een flinke hap uit je maandsalaris. Huurtoeslag is in zo’n geval natuurlijk een fijne tegemoetkoming in de kosten! Maar wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor huurtoeslag? En op welke zaken moet je letten bij het aanvragen? In dit artikel leggen we het allemaal uit. Let op: Dit artikel is in januari 2019 aangepast. Het is mogelijk dat bepaalde punten wijzigen. Esteon kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor wie is de huurtoeslag bedoeld?

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor huurtoeslag. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de huurkosten voor mensen die zonder dit financiële steuntje in de rug lastig kunnen rondkomen. Om huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet je daarom sowieso voldoen aan de onderstaande eisen:

 • Je woont niet in een koophuis.
 • Je moet minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je verzamelinkomen is niet te hoog.
 • Je hebt geen aanzienlijk eigen vermogen. Verdien je niet zo gek veel, maar heb je wel een flinke berg geld op je spaarrekening staan? Dan kun je huurtoeslag wel vergeten.

Hoe hoog mag mijn huur en inkomen zijn?

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen, gelden er bepaalde eisen op het gebied van inkomen, vermogen en huurprijs. Die zien er als volgt uit:

 • 18-22 jaar en alleenwonend: de rekenhuur is minimaal €228,62 en maximaal € 424,44 per maand, het verzamelinkomen bedraagt maximaal € 22.700 per jaar en je vermogen is maximaal 30.360 euro.
 • 18-22 jaar en samenwonend: de rekenhuur is minimaal €228,62 en maximaal € 424,44 per maand. Het gezamenlijke verzamelinkomen is maximaal € 30.825 per jaar en het vermogen bedraagt maximaal € 30.360 per bewoner. Heb je een kind of is jouw toeslagpartner of medebewoner 23 jaar of ouder? Dan mag de huur maximaal € 720,42 zijn.
 • 23 jaar of ouder, maar nog niet AOW-gerechtigd: de rekenhuur is minimaal € 228,62 en maximaal € 720,42 per maand, het verzamelinkomen bedraagt maximaal € 22.700 en je eigen vermogen is niet groter dan € 30.360.
 • 23 jaar of ouder en samenwonend: de rekenhuur is minimaal € 228,62 en maximaal € 720,42 per maand, het gezamenlijke verzamelinkomen bedraagt maximaal € 30.825 en het eigen vermogen is niet groter dan € 30.360 per persoon.
 • Alleenwonenden met AOW-leeftijd: de rekenhuur is minimaal € 226,80 en maximaal € 720,42 per maand, het verzamelinkomen bedraagt maximaal € 22.675 per jaar en je hebt niet meer dan een bepaald bedrag aan vermogen.
 • Samenwonenden met AOW-leeftijd: de rekenhuur is minimaal € 224,99 en maximaal € 720,42 per maand, het verzamelinkomen bedraagt maximaal € 30.800 per jaar en het maximale vermogen per persoon bedraagt € 30.360.

Zelfstandige woonruimte

Ook het soort huis waarin je woont heeft invloed op de vraag of je wel of geen huurtoeslag krijgt. Je moet namelijk een zelfstandige woonruimte hebben. Wat wordt hiermee bedoeld? Wel, een woonruimte krijgt het stickertje ‘zelfstandig’ als er minimaal sprake is van:

 • Een eigen voordeur die van binnen en buiten af te sluiten is
 • Een woon(slaap)kamer
 • Een eigen keuken met aanrecht, een aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kookstel
 • Een eigen toilet met waterspoeling

Woningtypen

De onderstaande woningtypen kunnen dus allemaal zelfstandige woonruimten zijn:

 • Rijtjeshuizen of appartementen
 • Woonwagens
 • Gesplitste woningen op een 1 huisnummer
 • Gedeelde etages
 • Waterwoningen (bijvoorbeeld vastliggende woonboten)
 • Studentencomplexen

Proefberekening maken

De huurtoeslag is omgeven door een woud van regels. Toch is het wel verstandig om na te gaan of je ervoor in aanmerking komt. Het zou toch zonde zijn om zomaar een hoop geld te laten liggen waar je uiteindelijk wel recht op hebt.. Het goede nieuws is dat er een handig hulpmiddel bestaat voor het uitrekenen van je eventuele huurtoeslag. De website van de Belastingdienst biedt namelijk de mogelijkheid om een proefberekening uit te voeren. Hiervoor heb je wel wat papierwerk nodig, namelijk:

 • Je laatste (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
 • De actuele huurbedragen van je woning
 • De documenten van je eventuele toeslagpartner of medebewoners

Vervolgens kies je het jaar en de toeslag waarvoor je het rekenvoorbeeld wilt invullen en loop je de vragenlijst door. Levert een bepaalde vraag je hoofdbrekens op? Via het icoontje met het vraagteken krijg je extra toelichting. Ben je door de vragenlijst heen? Klik dan op ‘bereken’ om te zien welk bedrag er uit de koker komt.

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag wordt niet automatisch toegekend, maar moet je altijd zelf aanvragen. Let er wel op dat dit pas kan als je ingeschreven staat op het adres waar je woont. Begin dus niet met aanvragen als je nog niet op je nieuwe stekkie zit! Het indienen van de aanvraag kan vrij gemakkelijk en gratis via www.toeslagen.nl. Het enige dat je nodig hebt, is je DigiD. Na het inloggen verschijnt er op het scherm een overzicht van de toeslagen die je kunt aanvragen. Als je op ‘huurtoeslag aanvragen’ hebt geklikt, vul je eerst in vanaf welke datum je huurtoeslag wilt ontvangen. Meestal is dat ook de eerste dag dat je de huur moet betalen. De toekenning  gaat in op de 1e van de volgende maand. Vraag je de huurtoeslag bijvoorbeeld aan op 10 februari? Dan krijg je het bedrag vanaf 1 maart.

Wel of geen toeslagpartner?

De Belastingdienst wil ook weten of je als aanvrager van de huurtoeslag wel of geen toeslagpartner hebt. Die informatie heeft de fiscus nodig om de hoogte van de toeslag te kunnen vaststellen. Een toeslagpartner is vaak je echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. Heb je die niet, maar woon je wel in een huis samen met anderen? Dan kan een van die medebewoners ook jouw toeslagpartner zijn. Om dat te kunnen vaststellen moet je een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld of je samen een kind of een samenlevingscontract hebt. Onderhuurders worden nooit gezien als toeslagpartners.

Afsluiten en ondertekenen

Heb je de volledige vragenlijst correct en naar waarheid ingevuld? Dan hoef je de aanvraag alleen nog maar te ondertekenen met je DigiD. Let er wel op dat ook eventuele toeslagpartners of huisgenoten hun digitale handtekening moeten zetten. Vervolgens heeft de Belastingdienst 13 weken de tijd om je aanvraag te verwerken. Als je nog niet eerder huurtoeslag hebt aangevraagd, krijg je naast het antwoord ook het formulier ‘opgaaf rekeningnummer’ toegestuurd. Vergeet niet in het hokje aan te kruisen dat je op dat rekeningnummer de toekomstige betalingen wilt ontvangen!

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets aan je woon- of inkomenssituatie? Vergeet dan niet om die wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Als je te veel huurtoeslag over een bepaalde periode ontvangt, moet je het te veel ontvangen bedrag namelijk achteraf terugbetalen. Een onplezierige verrassing die je natuurlijk liever niet in de brievenbus aantreft!