Blog

Huurverhoging in de vrije sector: hoe wordt dit bepaald?

Huurverhoging… Iets waar geen enkele huurder op zit te wachten. Toch is het gebruikelijk dat de huur die je voor een huurwoning moet betalen jaarlijks omhoog gaat. Maar wie bepaalt deze verhoging in de vrije sector? En waar ben je eigenlijk akkoord mee gegaan bij het aangaan van je huurovereenkomst? In dit blog beantwoorden we deze vragen.

Zo wordt de huurverhoging in de vrije sector bepaald

Voor sociale huurwoningen geldt een wettelijke maximale huurverhoging die afhankelijk is van je inkomen. In 2019 is deze maximale huurverhoging vastgelegd op 5,6%. Voor huurwoningen in de vrije sector is er geen maximum en mogen verhuurders zelf de huurverhoging bepalen. Wel geldt dat een verhuurder eens in de 12 maanden de huur mag verhogen. Huurverhoging in de vrije sector kan op twee manieren: via afspraken die zijn vastgelegd in het huurcontract óf via een nieuw huurcontract.

Bepalingen in het huurcontract

In het huurcontract staan de afspraken over een eventuele huurverhoging. Toen je het huurcontract ondertekende ben je hiermee akkoord gegaan. De verhuurder hoeft geen voorstel te doen om de huur te verhogen. Hij hoeft je enkel te vertellen hoe hoog de huur wordt en hoe deze berekend is. Er zijn verschillende manieren waarop afspraken over de huurverhoging in je huurcontract kunnen staan. Dat zijn:

Indexeringsclausule

De indexeringsclausule is de meest voorkomende bepaling in het huurcontract om de huurprijs jaarlijks te verhogen. Door deze bepaling stijgt de huurprijs mee met de inflatie. De huurverhoging wordt berekend op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Opslagpercentage

Naast de bovengenoemde inflatiecorrectie kan er ook een afspraak staan over een jaarlijks opslagpercentage van bijvoorbeeld maximaal 4%. Het percentage mag de verhuurder zelf bepalen.

Markthuuraanpassing

Deze bepaling kan voor jou betekenen dat de huurprijs in één keer flink omhoog gaat. De verhuurder kan één keer in de vijf jaar de huurprijs aanpassen naar de actuele “markthuur”. De markthuur staat voor de huurprijs waarvoor op dat moment vergelijkbare huurwoningen worden verhuurd. De verhuurder moet wel kunnen onderbouwen wat de actuele markthuur is. Dit is vaak lastig te bepalen waardoor deze bepaling niet vaak voorkomt in huurcontracten.

Nieuw huurcontract

Staan er in de huurovereenkomst geen afspraken over huurverhoging? Dan kan de verhuurder de huurprijs alleen verhogen door een nieuw huurcontract aan jou voor te stellen. Ga je hier niet mee akkoord? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Indien de rechter het voorstel redelijk vindt zal je toch akkoord moeten gaan of op zoek moeten gaan naar een nieuwe huurwoning.

Op zoek naar een huurwoning in de vrije sector? Esteon zoekt voor jou. Start nu!

Let op: dit blog is in juli 2019 online gekomen. Een aantal (juridische) punten kunnen inmiddels verouderd zijn.