Blog

Samenwonen zonder samenlevingscontract: de voor- en nadelen

Je hebt een huurwoning gevonden en staat op het punt om te gaan samenwonen. Fantastisch, leuk en spannend allemaal, maar hoe gaan jullie dit regelen? Veel stellen overwegen een samenlevingscontract. Maar is dit slim? In dit blog alle voor – en nadelen van het samenlevingscontract op een rijtje.

Wat is een samenlevingscontract en wat staat er in?

Het is niet verplicht een samenlevingscontract te laten opstellen wanneer je gaat samenwonen. Natuurlijk, het leven kan raar lopen, dus je wilt jezelf natuurlijk goed voorbereiden! Dat kan met behulp van een samenlevingscontract. In deze overeenkomst leg jij met je partner afspraken vast die voor jullie belangrijk zijn. Je mag zelf weten wat je in dit contract opneemt. De volgende punten kun je bijvoorbeeld opnemen:

• De verdeling van de kosten van boodschappen en ander levensonderhoud;
• De gezamenlijke bankrekening: wat gebeurt hiermee zodra je uit elkaar gaat?;
• De kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
• De afspraken omtrent bezittingen: welke blijven privé en welke zijn gezamenlijk;
• De verdeling van de gezamenlijke bezittingen wanneer je uit elkaar gaat;
• En wat er gebeurt met de bezittingen wanneer het allerzwartste scenario zich voordoet: jij of je partner komt te overlijden.

Hoe stel je een samenlevingscontract op?

Je kunt een samenlevingscontract laten opstellen door de notaris, of je kunt het zelf doen. Een zelfgemaakt samenlevingscontract wordt niet door alle instanties (zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen) geaccepteerd dus het is raadzaam om naar de notaris te gaan. Tevens kan de notaris jullie adviseren en jullie afspraken in de juiste bewoordingen vastleggen.

Wonen jullie al een tijdje samen? Dan kunnen jullie nog steeds een samenlevingscontract afsluiten. Dit hoef je niet te doen op het moment dat je gaat samenwonen. Voor het opstellen van een samenlevingscontract moet je in ieder geval boven de 18 jaar zijn en mag je niet onder curatele staan.

De voor – en nadelen van een samenlevingscontract

Het grote voordeel van een samenlevingscontract is dat het duidelijkheid schept. Het zorgt ervoor dat je problemen voorkomt wanneer jullie uit elkaar gaan. Daarnaast maakt het contract jullie fiscaal partners, wat belastingvoordeel kan opleveren omdat jullie bij de belastingaangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten mogen verdelen. Het contract is ook verplicht als je aanspraak wilt maken op elkaars partnerpensioen. Hiervoor moet je je partner wel aanmelden bij jouw pensioenverzekeraar.

Een nadeel van een samenlevingscontract afsluiten zijn de notariskosten, deze kunnen variëren van ongeveer 200 euro tot 600 euro. Het samenlevingscontract moet tevens up-to-date blijven, wat betekent dat hij aangepast moet worden als er iets in jullie situatie verandert.

BELANGRIJK: het afsluiten van een samenlevingscontract maakt jullie geen erfgenamen van elkaar, hier moet je een apart testament voor laten opstellen bij de notaris!

Huren met een samenlevingscontract

Het afsluiten van een samenlevingscontract betekent niet dat je automatisch dezelfde rechten en plichten hebt tegenover een verhuurder. Dit is bij een huwelijk of bij een geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld wel wettelijk geregeld.

Hebben jullie een huurwoning gevonden en willen jullie daar samen gaan wonen?
Dan is het handig om het huurcontract direct op twee namen te zetten. Je hebt dan beiden dezelfde rechten en plichten tegenover de verhuurder. Mocht de relatie eindigen dan zullen jullie gezamenlijk het contract moeten opzeggen en aan de verhuurder vragen of diegene die er eventueel blijft wonen geaccepteerd wordt als enige huurder (tenzij anders is bepaald in het huurcontract).

Heeft één van jullie al een huurwoning en gaan jullie daar samenwonen?
Dan is het handig om aan de verhuurder te vragen of de ander in het contract opgenomen mag worden als medehuurder. Houd er wel rekening mee dat dit pas kan als de nieuwe bewoner ook 2 jaar in de huurwoning woont en zelfstandig de huur zou kunnen betalen. Stel de relatie eindigt, dan zal diegene die in de woning blijft wonen automatisch geaccepteerd moeten worden door de verhuurder. Je dient dit wel door te geven aan de verhuurder.

Huurtoeslag met een samenlevingscontract

Zodra jullie beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven zal de Belastingdienst dit doorkrijgen van de gemeente en de eventuele huurtoeslag baseren op het inkomen van jullie beiden. Dit staat los van het afsluiten van een samenlevingscontract.

Het afsluiten van een samenlevingscontract maakt jullie echter wel toeslagpartners, wat betekent dat het inkomen van jullie beiden zal meetellen voor alle toeslagen, naast de huurtoeslag. Geef binnen vier weken door bij de Belastingdienst dat jullie een samenlevingscontract hebben afgesloten. Op de site van de Belastingdienst vind je hier mee informatie over.

Let op: dit blog is in oktober 2018 online gekomen. Een aantal (juridische) punten kunnen verouderd zijn.