Blog

Scheefwonen: wat is het en wat doet de overheid eraan?

Al jaren is scheefwonen een veel besproken onderwerp in de politiek. Maar wat houdt het precies in? En nee.. We praten hier niet over een verzakking door de Noord/zuidlijn. Maar wat is het dan wel? In deze blog alles over scheefwonen.

Je kent vast wel iemand die momenteel in een sociale huurwoning woont. Scheefwonen betekent dat de huurprijs van een woning niet (meer) passend is bij het inkomen van de huurder. Er zijn twee manieren van scheefwonen: goedkope scheefhuur en dure scheefhuur.

Goedkope scheefhuur

Wat is het?
Goedkope scheefhuur betekent dat mensen in een sociale huurwoning wonen terwijl ze hiervoor eigenlijk te veel verdienen. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen die geen woning kunnen kopen of niet genoeg verdienen om een huurwoning in de vrije sector te kunnen huren. Om ervoor te zorgen dat deze doelgroep toch een dak boven het hoofd heeft gelden er bepaalde inkomensgrenzen. Het probleem is dat deze inkomenstoets alleen bij aanvang van de huurperiode wordt gedaan. Veel huurders gaan meer verdienen terwijl ze in de sociale huurwoning blijven wonen. Het is woningcorporaties namelijk niet toegestaan om scheefhuurders uit huis te zetten. Het resultaat van goedkope scheefhuur is dat er op deze manier minder woningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Wat doet de overheid?
De overheid probeert goedkope scheefhuur door middel van huurverhogingen op te lossen. Sinds 2013 mogen woningcorporaties bij huurders met hoge inkomens een afwijkende jaarlijkse huurverhoging doorvoeren. Dit valt vaak hoger uit dan de standaard huurverhoging. De overheid wilt hiermee scheefhuurders stimuleren om naar een huurwoning in de vrije huursector of een koopwoning door te stromen.

Dure scheefhuur

En wat als je inkomen te laag is voor de sociale huurwoning?
Dan spreek je van dure scheefhuur. Je verdient te weinig voor de sociale huurwoning en het inkomen is te laag.

Is er een oplossing?
De overheid heeft in 2016 een wijziging in de Woningwet doorgevoerd om dure scheefhuur tegen te gaan. Deze wijziging bepaalt dat woningcorporaties aan tenminste 95% van de huurders met de laagste inkomens een passende woning moeten toewijzen. Het komt erop neer dat woningcorporaties mensen met zeer lage inkomens alleen woningen mogen aanbieden tot een bepaalde huurprijs. Dit zijn woningen met een rekenhuur van maximaal €607,46 voor één-en tweepersoonshuishoudens en woningen met een maximale rekenhuur van €651,03 voor drie- en meerpersoonshuishoudens.

Ben je op zoek naar een huurwoning in de vrije huursector? Laat Esteon voor je zoeken!

Let op: dit blog is in januari 2019 online gekomen. Een aantal (juridische) punten kunnen verouderd zijn.