Nieuws

Transformatie om voorraad huurwoningen te vergroten

Kantoren, winkels, fabrieken en scholen. Ze worden getransformeerd om het tekort aan woningen tegen te gaan. Uit onderzoek van het CBS zijn er in 2017 7.560 woningen gerealiseerd. Het betreffen voornamelijk huurwoningen van maximaal 50 m2 met een lage WOZ waarde.

Transformatie kan een antwoord zijn op het terugdringen van het woningtekort zo stelt Gijs-Jan Witkamp, CEO van Esteon. Het is eigenlijk een win-win-win situatie. Het is een korte termijn oplossing voor het aanbod en voor de langdurige leegstand van kantoren en winkels. Het hergebruik van bestaande bouw is daarnaast ook nog eens duurzaam.

De grootste leverancier zijn leegstaande kantoorpanden. Ruim 40% van het nieuwe woningvoorraad komt voort uit dit initiatief. Ook winkels zijn in trek. De winkelleegstand wordt teruggedrongen en dat levert 1.500 woningen op. Vooral in metropoolregio Amsterdam steeg de woningvoorraad door transformatie. Door herbestemming werden er 1.510 woningen getransformeerd.

Bron: CBS / nul20