Nieuws

‘Woningtekort in 2018 op hoogtepunt’

Het woningtekort zal naar verwachting in 2018 een hoogtepunt bereiken, dat meld Capital Value dat in samenwerking met ABF Research onderzoek heeft gedaan. De voornaamste oorzaak is dat er te weinig wordt bijgebouwd.

De doorstroming op de huurwoningmarkt zal gestimuleerd moeten worden door de bouw van meer huurwoningen in het middeldure segment en goedkope koopwoningen schrijft Capital Value. Ondanks het beschikbaar kapitaal van onder andere corporaties krimpt de voorraad huurwoningen.

Het aantal huishoudens groeit harder dan de productie van nieuwbouwwoningen momenteel aankan. “Het gebrek aan plancapaciteit zorgt ervoor dat het lastig is om de bouwproductie op korte termijn te verhogen”.  In 2018 komt het tekort van woningen op 200.000 eenheden, een groei van 12%. Pas in 2019 zal het tekort afnemen.

De problematiek op de gespannen huurmarkt blijkt in 2018 niet op te houden. De huurvoorraad zal de komende jaren verder krimpen. Een voornaamste reden is het uitponden door beleggers en corporaties. Ook de sloop van verouderde woningen zal bijdragen aan de krimp. De uitbreiding van plancapaciteit en versoepeling van de procedures kunnen bijdragen aan een oplossing voor de huurmarkt.

Bron: Capital Value